Het aantal watersportwinkels in ons land is het afgelopen decennium explosief gestegen. Aan het begin van dit jaar waren er vierhonderd dergelijke winkels. Tien jaar geleden waren dat er nog maar 235. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Watersportwinkels concentreren zich – niet geheel verrassend – in de kustprovincies Noord-Holland (negentig winkels), Zuid-Holland (75) en Friesland (65). De kleine winkeltjes domineren. Meer dan de helft van de winkeliers heeft bijvoorbeeld geen werknemers in dienst. Negen op de tien winkels tellen minder dan vijf werknemers.