Het voortbestaan van veel bloemenwinkels in ons land wordt van diverse kanten bedreigd. Dat is de belangrijkste conclusie uit het Marketingrapport Bloemenzaken 2006 van Van Es Marketing Services. Jaarlijks neemt het marktaandeel van bloemenzaken in de verkoop van bloemen en planten met één à twee procent af.

Hevige concurrentie van supermarkten is een van de voornaamste redenen voor de moeilijkheden voor de bloemenbranche. Supers winnen volgens Van Es steeds meer terrein op de specialisten. Ze spelen handig in op op de behoefte van de consument aan one-stop-shopping. Zestiende van alle supermarkten heeft inmiddels bloemen en planten in zijn assortiment.

De grootste bedreiging voor de bloemenwinkels schuilt volgens het marketingbureau in “de eigen angst voor het verliezen van zelfstandigheid en het opgeven van een ongebonden bestaan.” Slechts drie procent van de bloemenzaken werkt namelijk samen door middel van een inkooporganisatie.