De koopkracht van alle inkomensgroepen neemt volgend jaar toe. Dat blijkt uit vertrouwelijke rekeningen van het Centraal Planbureau. Tijdens het voorjaar voorspelden dezelfde rekenmeesters nog een dalende koopkracht voor enkele groepen.
De stijging van de koopkracht bedraagt gemiddeld een procent. De geplande lastenverlaging die het kabinet in petto heeft, is niet vreemd aan dat cijfer. FNV en CNV schroeven alvast hun looneisen voor volgend jaar op. Voorlopig hanteren de vakbonden daarbij een maximale looneis van twee procent. De precieze bedragen maken de bonden op Prinsjesdag bekend. “Maar dat meer te verdelen valt, is overduidelijk”, vindt een FNV-woordvoerder.