VastNed Retail heeft in het tweede kwartaal een lichte stijging van het directe restultaat weten te realiseren. Dat resultaat, de huuropbrengsten min rente en andere kosten, lag met 15,5 miljoen euro een fractie hoger dan een jaar geleden. De nettowinst kwam uit op 44,8 miljoen euro.

De bezettingsgraad steeg wel duidelijk, met 1,9 procentpunt naar 97,9 procent.