De Nederlander kan en móet steeds vaker keuzes maken – en daar is hij moe van. Volgens TNO-adviseur Rien Huiskamp is driekwart van de Nederlanders keuzemoe. De helft zegt geen tijd te hebben om een goede afweging te maken bij ingewikkelde keuzes, en ruim de helft is bovendien bang een verkeerde keuze te maken.

Met name ingewikkelde keuzes worden vaak meer op basis van emotie dan ratio genomen. Huiskamp: “Psychologen spreken van de ‘power of default’: als de grens van de opnamecapaciteit voor informatie en het overzien van gevolgen van keuzes wordt bereikt, kiezen mensen voor een standaardkeuze.”

Een van de grootste problemen voor bijvoorbeeld retailers schuilt ‘m in het uiteindelijke resultaat van de keuzemoeheid. Vaak kiezen consumenten uit arren moede maar helemaal niet. Immers: hoe meer mogelijkheden, hoe meer kans op een foute keuze.