Retailers en vooral winkeliers in de binnensteden ondervinden een nijpend personeelstekort. Vaak melden zich wel genoeg sollicitanten, maar die blijken om diverse redenen ongeschikt. "Veel winkeliers stellen zich ook te passief op door te wachten tot de ideale kandidaat zich aanmeldt", denkt Martin Ort van het Kenniscentrum Handel.

“Winkeliers slagen er vooral niet in personeel voor langere tijd aan zich te binden”, stelt Ort. “Werken in de retail, kampt al met een imagoprobleem. Jongeren geloven dat de lonen voor winkelwerk heel laag liggen. Dat is onjuist. Lonen in de retail liggen 20 procent hoger dan het gemiddelde”, aldus Ort.