De nieuwe lange zware vrachtwagens of LZV’s hebben hun test op onze snelwegen doorstaan. Volgens het ministerie van Verkeer zijn de LZV’s met hun lengte van 25 meter en een gewicht van zestig ton niet minder veilig dan kleinere vrachtwagens. Ze zouden bovendien eenderde minder brandstof verbruiken.

LZV’s stoten ook drie tot vijf procent minder uitlaatgassen uit. De zwaardere vrachtwagens zouden het fileleed met een procent doen afnemen, meent het ministerie van Verkeer.

Vervoerdersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) noemt zich 'niet verrast'. Door de positieve evaluatie. TLN pleit naar aanleiding van de proefresultaten voor het definitief toelaten van de LZV's. Minister Karla Peijs van Verkeer pleegt eind september eerst nog overleg met provincies en gemeenten, zegt een woordvoerder.