Consumenten zijn in principe wel bereid duurzaam te kopen en te leven – maar het mag niet moeilijk of duur zijn. Dat blijkt uit de Duurzaamheid Monitor, een initiatief van de stichting iNSnet.

Peter van Vliet, voorzitter: “Mensen willen best, maar slechts een kleine groep is zo gemotiveerd dat ze omwille van duurzaamheid ook een extra inspanning willen leveren, hetzij in moeite, hetzij in geld. Een grote groep is zeker voor duurzaamheid te porren, mits mensen daar binnen hun gebruikelijke patroon gevolg aan kunnen geven.”

“Aan duurzame producten worden dezelfde eisen gesteld als aan andere producten: kwaliteit moet in verhouding staan tot de prijs en de producten moeten gewoon overal verkrijgbaar zijn. Bovendien wordt verwacht dat duurzame producten ook als zodanig herkenbaar zijn. Als er weinig duurzaam wordt verkocht, ligt dat blijkbaar meer aan de aanbieder dan aan de consument en ligt er nog een dankbare klus voor marketeers en communicatiemensen.”