Trends volgen elkaar in rap tempo op. Maar hoe bepaalt een consument nu op een trend bij hem past of niet? En wat is de precieze definiëring van een stijl? Vragen als deze, en het denkmodel Mindsets, komen aan de orde tijdens het seminar Trends & Mindsets van Christine Boland. Dit seminar, waar nog enkele plaatsen beschikbaar voor zijn, vindt plaats op donderdag 7 september. 

Klik hier voor meer informatie.