Topman Harry Bruijniks treedt per direct af als topman bij Laurus. Volgens Laurus is “in wederzijds overleg” besloten tot deze stap. Voorlopig zal Bruijniks wel “ter beschikking blijven van de onderneming voor adviezen en speciale projecten.”

Reden voor het vertrek is een verschil van inzicht over de manier waarop de toekomst van Laurus vorm moet worden gegeven. “De Raad van Commissarissen is daarom van mening dat dit onder nieuwe leiding moet worden gerealiseerd. Het terugtreden houdt derhalve geen verband met de financiële positie van de onderneming.”

De positie van Bruijniks zal voorlopig op interimbasis worden ingevuld door ir. Van de Laar. Hem is verzocht “zo spoedig mogelijk” het strategisch plan van Super de Boer te voltooien.

Onlangs lekte nog een memo uit van Bruijniks aan de ondernemingsraad, waarin hij stelde dat het nog zeker tot 2008 zal duren voor Laurus, met Super de Boer als enig overgebleven formule, weer winstgevend zal zijn. Er is bij de supermarktketen volgens hem sprake van “structureel tekortschietend rendement.”