De koopkracht neemt volgend jaar met één procent toe, zo blijkt uit de begrotingsplannen van het Kabinet. Alleenstaande AOW’ers en ouders met kinderen zien hun koopkracht iets sterker stijgen (1,25 procent), mensen met een inkomen van twee keer modaal iets minder (0,75 procent).

De stijgende koopkracht is het gevolg van maatregelen als de verlaging van de WW-premie en extra geld voor kinderopvang en kinderbijslag. De begrotingsplannen worden morgen, tijdens Prinsjesdag, officieel gepresenteerd.