“Studentenbaantjes moeten worden kwijtgescholden van loonbelasting en sociale precies”, vindt het MKB. De werkgeversorganisatie doet die oproep aan het kabinet, omdat het meent dat na de vrijstelling voor diensten aan huis ook de studentenbanen minder moeten worden belast.