Gisteren is het oesterseizoen 2006 officieel geopend met het binnenhalen van de eerste oesters in Yerseke. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Zeeuwse mossel, hebben oesterliefhebbers niet te klagen over de kwaliteit van de oesters van dit jaar. Dit jaar zullen in totaal veertig miljoen Zeeuwse en 2,5 miljoen platte oesters worden opgehaald.