RFID is economisch kansrijk, maar de technologie zorgt voor kopbrekens over de privacy, denkt het ministerie van Economische Zaken (EZ). Ook testomgevingen ontbreken, volgens het ministerie dat deze week een notie naar de Kamer stuurde. Daarom start EZ ook een werkgroep met Justitie, VROM, Binnenlandse Zaken en Verkeer & Waterstaat. Die werkgroep moet tepassingen signaleren en de problemen inventariseren.