In hoog tempo verdwijnen bioscopen uit de Nederlandse binnensteden. Aan de rand van steden verrijzen juist steeds meer megacomplexen. Wim Stolwerk, directeur van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten: “Vaak keren theaters niet meer in de stadscentra of in de kleinere plaatsen terug.” Een belangrijke reden daarbij is volgens hem het ontbreken van voldoende parkeerplaatsen.