De inflatie in Nederland ligt al drie jaar lager dan het gemiddelde in de eurozone. Vanaf augustus 2003 tot augustus 2006 stegen de prijzen in Nederland met 4,8 procent. In de eurozone lag het gemiddelde op 6,9 procent. Alleen Finland presteerde beter dan Nederland.