De Tweede Kamer wil niet dat kleine ondernemers lijden onder ziekteverzuim van hun werknemers. PvdA en VVD namen een motie aan, hoewel het CDA tegenstemde. PvdA en VVD verzoeken de risico’s voor kleine ondernemers bij de Wet loondoorbetaling bij ziekte te verlichten, zonder de prikkels weg te nemen om ziekteverzuim terug te dringen.