Het CBL wil lastenverlichting voor gebruikers van het logo voor gezonde voeding. Dit verzoek heeft de koepelorganisatie van supermarkten bij het ministerie van VWS neergelegd. Het CBL wil zo een extra stimulans geven aan fabrikanten voor het voeren van het ‘Ik Kies Bewust’ logo.

Producten met een gezondheidslogo moeten verplicht de hoeveelheid suiker, zout en vetten beperken. Ook moeten deze producten voldoende vezels, vitamines en mineralen bevatten. Het CBL houdt 10 november een informatiebijeenkomst over het logo, waar ook retailers aan deelnemen.