Minister Joop Wijn van Economische Zaken vindt anoniem solliciteren niet nodig. Onderzoek van zijn ministerie wijst uit dat werkgevers voor vacatures die weinig scholing vereisen nauwelijks letten op de afkomst van de sollicitant.

Het bureau SEO vroeg werkgevers in vragenlijsten aan te geven wat hen een sollicitant al dan niet laat aannemen. Stiptheid en netheid kwamen als belangrijke breekpunten uit dat onderzoek, aldus een woordvoerder van Economische Zaken.