Een op de drie tankstations beschikt in 2010 niet meer over personeel. Nu is dat nog één op vier. Moordende concurrentie noopt eigenaren tot het snijden in personeelskosten. Dat stelt de Bovag op basis van onderzoek.

Nederland telt over vier jaar naar verwachting ruim 4100 pompstations, waarvan een kleine 2700 bemand zal zijn. De groei van het aantal stations zonder aanwezig personeel doet zich voornamelijk voor op de secundaire wegen. Juist daar voltrekt zich steeds meer een scheiding tussen stations met veel diensten, zoals verkoop van allerlei (eet)waren, wasserijen en aanhangwagenverhuur, en pompstations waar geen personeel meer zit.