Het plan voor een hogere Europese minimumaccijns op bier en sterke drank, stuit op veel verzet in Duitsland. Door de hogere bierbelasting zou het populaire gerstenat daar 2,2 cent per liter duurder worden. ‘Onaanvaardbaar’, zo oordeelde de Duitse senaat. Het land weigert daarom pertinent de accijns op bier te verhogen.