Consumenten hebben geen bezwaar tegen samplingacties. 95% vindt sampling een goede manier om kennis te maken met een nieuw product. 89% geeft aan dat sampling de kans verhoogt dat ze het product gaan kopen. Slechts 4% stoort zich aan sampling en 12% is onverschillig jegens sampling. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction, uitgevoerd in opdracht van promotiebureau Bananas.

Voor het onderzoek werden 20 duizend mensen ondervraagd. Vierduizend mensen werden later weer ondervraagd om de effectiviteit van sampling te registreren. De waardering voor sampling is onder meer afhankelijk van de locatie waar de actie wordt uitgevoerd en door wie de samples worden aangeboden. Ook speelt mee of de locatie past bij het product dat wordt aangeboden.