Nederland telde eind 2005 ruim 580 verkooppunten van zoetwaren en chocolade. Daarnaast zijn er nog eens bijna 400 ambulante handelaren in deze sector actief. Van alle winkels in de zoetwaren- en chocoladebranche werkt ongeveer 40% op commerciële basis samen, zo blijkt uit recente cijfers van onderzoeksbureau Locatus. De onderzoekers signaleerden dat in Limburg naar verhouding de meeste zoetwaren- en chocoladezaken zijn gevestigd. Friesland daarentegen kent de laagste dichtheid.