Gezondheidswinkel Check U-shop heeft dinsdag zijn deuren geopend in het centrum van Amsterdam. Het bedrijf ziet zich als professioneel alternatief voor medische thuistesten.

Voor 49 euro worden drie buisjes bloed afgenomen. Het bloed wordt onderzocht op afwijkingen van de standaardwaarden voor hart- en vaartziekten, diabetes en de nier- en leverfunctie. Voor 20 euro meer is er een uitgebreidere test. Resultaten zijn binnen 24 uur op het internet te vinden. Bij afwijkingen volgt er een doorverwijzing naar de huisarts.

Huisartsen zien weinig in de gezondheidswinkel. De beroepsgroep is bang voor onrust onder de mensen.