Ondernemers uit midden- en kleinbedrijf doen uit schaamte vaak geen aangifte van interne fraude. Doordat zij geen aangifte doen wordt de aanpak van witteboordencriminaliteit gefrustreerd. Dit zegt Euler Hermes, marktleider op het gebied van kredietverzekeringen, gebasseerd op de uitkomsten van een eigen onderzoek.

In het onderzoek wordt wittenboordencriminaliteit omschreven als 'fraude, verduistering en het onrechtmatig toeëigenen van bedrijfseigendommen'. Sinds 2000 is het aantal fraudegevallen in het Europese bedrijfsleven toegenomen met bijna dertig procent. Uit een analyse van de cijfers in Duitsland blijkt dat het midden- en kleinbedrijf een groot aandeel heeft in deze stijging. In het grootste gedeelte van de gevallen is het eigen personeel de boosdoener.