​Provincies spreken nauwelijks over sloop

Provincies zouden in onderlinge samenwerking ambitieuze sloopprogramma’s moeten durven initiëren. In plaats daarvan domineren in provincieakkoorden woorden als ‘herbestemming’, ‘hergebruik’ en ‘transformatie’. Dat blijkt uit een onderzoek van kennisinstituut Platform31 naar de coalitieakkoorden die in elf provincies zijn gesloten.

De werkelijkheid is volgens Platform31 dat de sloop van leegstaande panden, zoals winkelcentra en autoshowrooms, onvermijdelijk is. De gebouwde omgeving en het landschap zouden daardoor aan kwaliteit winnen. In veel gevallen gaat het om vastgoed zoals winkelboulevards, waar burgers nauwelijks een emotionele relatie mee hebben.

De grote opgave om antwoorden te vinden op de miljoenen vierkante meters aan leegstand wordt onvoldoende aangepakt. ‘Zelfs bij terugkerende economische groei wordt naar verwachting slechts een fractie van de leegstand weer benut’, stelt het kennisinstituut. Alleen in de provincie Gelderland en Utrecht is er meer dan een beknopte algemene passage aan gewijd.

Daarnaast wordt er in de akkoorden niet getwijfeld aan de daadkracht van provincies om op te treden tegen leegstand. Ook wordt er niet gesproken om het probleem op rijksniveau neer te leggen, ondanks dat gemeenten, steden, stedelijke regio’s en ook provincies met elkaar blijven concurreren. ‘Misschien bieden de uitvoeringsakkoorden de gelegenheid om deze opgave serieus te doordenken en niet langer als wees te behandelen’, aldus Platform31.

Reacties 0


Schrijf een reactie


Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Altijd op de hoogte van de laatste trends in de retailsector.

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrieven van RetailTrends.

Er staan fouten in het formulier. Corrigeer je invoer en probeer het opnieuw.

Vul uw wachtwoord nogmaals in ter controle.

Je bent toegevoegd aan onze mailinglijst!