Minister Kamp wil nieuwbouw niet verbieden

Minister Kamp wil nieuwbouw niet verbieden

Om de winkelleegstand tegen te gaan, is het compleet verbieden van nieuwbouw geen optie. “Vernieuwing en innovatie moet mogelijk blijven”, zei minister Henk Kamp van Economische Zaken volgens Het Financieele Dagblad in de Tweede Kamer.

Een op de vijf winkelpanden in Nederland is volgens Kamp overbodig, omdat die leegstaan over leeg dreigen te komen. Binnen een jaar moet dit overaanbod zijn afgenomen, aldus de minister. Hij zei niet hoeveel winkelmeters hij dan geschrapt wil zien. Brancheorganisatie INretail pleitte eerder voor een verbod op de bouw van nieuwe winkelcentra.

Kamp kondigde vorige week een harde aanpak van winkelleegstand aan door de Retailagenda te intensiveren. Gemeenten moeten volgens hem beter toetsen of nieuwbouwplannen wel zinvol zijn. Ook moeten provincies erop toezien dat projectontwikkelaars gemeenten niet tegen elkaar uitspelen. “Als een gemeente een nieuwbouwplan weigert, moet niet de naastgelegen gemeente het wel zomaar toelaten.”

Verder onderzoekt Kamp hoe een mengvorm tussen retail en horeca meer ruimte kan krijgen. “De mix moet mogelijk zijn, zonder dat dit strijdt met de doelstellingen die de horecawet nastreeft”, aldus Kamp.

Reacties

Laatste nieuws

RetailTrends