De failliete elektronicaketen Scheer & Foppen leed een maandelijks verlies van rond de honderdduizend euro. Het negatieve resultaat werd iedere maand groter, blijkt uit het eerste faillissementsverslag van de curatoren.

Scheer & Foppen boekte in 2014 nog een negatief bedrijfsresultaat na belastingen van ruim 629 duizend euro. Vorig jaar bedroeg dat bijna 2,9 miljoen euro. Het bestuur heeft geprobeerd de winstgevendheid te verhogen, maar zag zich gesteld voor te kleine marges, waardoor rendabel verkopen er niet meer in zat.

Voor Scheer & Foppen is uiteindelijk geen geschikte overnamekandidaat gevonden. De curatoren heeft van zes niet nader genoemde partijen een bod ontvangen, waarbij de interesse uiteenliep van een enkel filiaal tot ‘verregaande interesse voor een grootschaliger doorstart.’ De meeste biedingen zijn te laag bevonden en in een enkel geval kwam een gegadigde voor een vestiging er niet uit met de pandverhuurder.

Scheer & Foppen ging half juni failliet. De retailer wijt het bankroet aan de hevige concurrentie, onder meer van webwinkels.