Voorzitter Marijke van Hees van de Retailagenda heeft een brief gestuurd aan informateur Edith Schipper. Daarin wijst ze op het belang om de Retailagenda in het nieuwe kabinet voort te zetten.

Winkels vormen volgens Van Hees samen met horeca ‘het hart van de binnensteden en keren’. Er wordt momenteel hard gewerkt om binnensteden en winkelcentra toekomstbestendig te maken, stelt zij. Zo zijn 119 gemeenten met lokale stakeholders aan de slag met de RetailDeals, waarin ze een visie en een concreet actieplan formuleren om leegstand terug te dringen. Verder hebben alle twaalf de provincies een provinciale RetailDeal gesloten.

De uitdaging blijft volgens Van Hees echter groot. Ook in de komende kabinetsperiode moet worden gewerkt aan sterke winkelgebieden, in mensen worden geïnvesteerd en kansen worden gecreëerd voor het ondernemerschap, stelt ze namens alle betrokkenen. “We willen graag met het nieuwe kabinet voortbouwen op het werk en de inzichten van de Retailagenda.”

De Retailagenda vraagt om bestuurlijke en financiële ruimte voor regionale oplossingen. Voor het Rijk is een ‘stimulerende en waar nodig een coördinerende rol’ weggelegd, waarbij wordt geïnvesteerd in de transformatie van steden en kernen en in de detailhandel.