Bijna twee op de drie gemeenten met een Retaildeal is actief bezig met de transformatie van winkelgebieden. Daarbij gaat het om de eerste voorzichtige stappen die tot concrete transformatie kunnen leiden. Dat blijkt uit onderzoek van de Retailagenda onder 73 gemeenten.

Er zijn nog maar weinig winkelmeters uit de markt genomen. Gemeenten kunnen over de afgelopen twee jaar nauwelijks concrete aantallen noemen. Als er al sprake is van transformatie gaat het volgens de Retailagenda vooral om de aanpassing van bestemmingen en in beperkte mate om sloop. 

Veel gemeenten zitten nog in de denkfase, zijn bezig met onderzoek, stellen een uitvoeringsprogramma op of passen bestemmingsplannen aan om nieuwe functie mogelijk te maken. Iets meer dan de helft van de ondervraagden zegt daadwerkelijk beleid voor de transformatie van winkelpanden en-gebieden te hebben. De meeste beleidsplannen zijn dit jaar opgesteld. Een aantal gemeenten zegt dit vier tot vijf jaar terug te hebben gedaan, terwijl een klein deel er binnenkort mee aan de slag gaat.

Negen op de tien gemeenten geeft aan dat hun rol faciliterend is, terwijl dertien procent zich ook met de financiën wil bemoeien. Ruim tachtig procent van de gemeenten zegt dat er geen budget is om de transformatie te realiseren. De tendens lijkt volgens de Retailagenda dat er wordt gewacht op initiatieven uit de markt, en dan vooral van vastgoedeigenaren.

In totaal zijn er 109 Retaildeals gesloten, waar meer dan 140 gemeenten bij betrokken zijn. De Retailagenda stimuleert deze gemeenten te werken aan compacte binnensteden. Twintig procent van de winkelmeters in Nederland zou overbodig zijn, waarvan ongeveer de helft bestaat uit ‘echte, vaak hardnekkige leegstand’.