Markthal-ondernemers krijgen gelijk: servicekosten omlaag

Markthal-ondernemers krijgen gelijk: servicekosten omlaag

Eigenaar Klépierre van de Rotterdamse Markthal heeft de servicekosten voor kraamhouders te ver opgevoerd. Dat heeft de kantonrechter vrijdag besloten in een zaak van ruim twintig ondernemers tegen het vastgoedconcern.

De servicekosten vielen ruim vier keer hoger uit dan het door de ondernemers betaalde voorschot. Volgens Klépierre waren de kosten hoger dan vooraf ingeschat, door de hogere bezoekersaantallen dan verwacht. Daardoor was meer geld nodig voor onder meer schoonmaak en beveiliging.

De ondernemers eisten dat de verhoging beperkt zou blijven tot maximaal 105 procent van het voorschot, maar dat gaat de rechter te ver. Hij oordeelt dat schatting van de te verwachten kosten door Klépierre laag was en dat huurders verkeerd zijn voorgelicht over de mogelijkheid dat die hoger zouden uitvallen. De rechter heeft het percentage dat zij moeten betalen vastgesteld op 150 procent van het voorschot. Het gaat hierbij om de periode van de start tot en met 2017. De overige kosten worden terugbetaald of kwijtgescholden.

In het februarinummer van RetailTrends verschijnt een uitgebreid artikel over het al dan niet slagen van de Markthal. Klik hier voor informatie over een membership.
 

Reacties

De meeste ondernemers hier verdienen er niets of nauwelijks wat, dan is het terugbetalen of kwijtschelden welkom voor deze ondernemers. Het concept zit volledig verkeerd in elkaar, maar met de broodnodige concept aanpassingen zullen de Markthal ondernemers er wel zeker een goede boterham aan over kunnen houden.

Geplaatst door Said Makhout op 5 februari 2018 om 13:20

Laatste nieuws

RetailTrends