Friesland vreest nadelige gevolgen voor de binnenstad van Leeuwarden door de ontwikkeling van het WTC-gebied. Het project mag niet leiden tot ‘een grote verstoring of disbalans’ voor de winkelgebieden in de binnenstad, zei gedeputeerde Klaas Kielstra volgens de Leeuwarder Courant bij de vergadering van Provinciale Staten.

De gemeenteraad stemde al in met de gebiedsontwikkeling, die onder meer de komst van een winkel- en vermaakscentrum aan de rand van de stad inhoudt. De provincie wil maximaal vijf miljoen euro bijdragen aan het project, dat naar verwachting in totaal 7,5 miljoen kost. Aan een provinciale subsidie is de voorwaarde verbonden dat de gemeente hetzelfde bedrag investeert.

Het college van Gedeputeerde Staten komt na de zomer met een uitgewerkt plan, waarover Provinciale Staten vervolgens stemt. Leeuwarden heeft met De Centrale al een groot winkelgebied buiten het stadscentrum.