Een wet die bepaalt dat retailers zelf hun openingstijden mogen bepalen, verandert niets aan de zwakke positie van kleine winkeliers ten opzichte van vastgoedpartijen. Dat blijkt uit een reactie van winkeliers op een conceptwetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer.

Het voorstel moet de vrijheid van winkeliers om hun openingstijden te bepalen wettelijk verankeren. Zij hoeven hun winkel dan niet meer te openen of sluiten op tijden waar zij niet, bijvoorbeeld via het huurcontract, uitdrukkelijk mee hebben ingestemd. Situaties in het Groningse winkelcentrum Paddepoel, waarbij winkels die zich niet aan de verplichte zondagsopening hielden zwaar werden beboet, moeten daarmee worden voorkomen.

Uit gesprekken met een panel van winkeliers blijkt dat zij verwachten dat de nieuwe wet hun keuzevrijheid bevordert. Maar vastgoedeigenaren zullen er volgens hen steeds vaker voor kiezen openingstijden uitdrukkelijk in het huurcontract op te nemen, waardoor in de praktijk weinig verandert. Kleine winkeliers die zich op A-locaties willen vestigen, zullen zich daardoor genoodzaakt zien akkoord te gaan met de voorgeschreven tijden of een andere locatie kiezen. Op populaire locaties zullen daardoor grote winkelketens overblijven en kleine, gespecialiseerde concepten verdwijnen, vrezen zij.

Het conflict in winkelcentrum Paddepoel werd onlangs na een twee jaar durende strijd uit de wereld geholpen. De verplichte zondagsopening is van de baan en ook de boetes zijn van tafel.