Invallen om prijsafspraken tussen winkels en fabrikanten

Invallen om prijsafspraken tussen winkels en fabrikanten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vermoedt dat sommige fabrikanten van consumentengoederen afspraken over minimumprijzen voor hun producten maken met winkeliers. De toezichthouder heeft bij verschillende bedrijven invallen gedaan.

De ACM onderzoekt de komende tijd of de Mededingingswet inderdaad is overtreden. Als dat het geval is, dan krijgen de betrokken partijen de mogelijkheid om hun kant van het verhaal te vertellen voordat een sanctie kan worden opgelegd. Het is niet duidelijk op welke bedrijven de ACM zijn aandacht heeft gericht.

Afspraken tussen fabrikanten en winkeliers over minimumprijzen zijn niet toegestaan. De winkels hebben hun prijzen dan niet zelf vastgesteld, wat leidt tot minder onderlinge concurrentie en een hogere prijs voor de consument.

Reacties

Laatste nieuws

RetailTrends