Driekwart van de Nederlandse consumenten heeft nog nooit gehoord van de circulaire economie. Bovendien zegt slechts negen procent precies te weten wat de term inhoudt, blijkt uit een onderzoek van ABN Amro onder ruim duizend Nederlanders.

De uitkomst is volgens de bank opmerkelijk, omdat zeven van de tien consumenten wel aangeven de uitputting van grondstoffen als een probleem te ervaren. Na uitleg over wat de circulaire economie inhoudt, verwacht de helft van de ondervraagden hier binnen vijf jaar een bijdrage aan te leveren. Dat kan onder meer via een ‘as-a-service'-verdienmodel, waarbij de fabrikant eigenaar blijft van een product dat na gebruik door de consument wordt gerecycled. Bijna de helft van de Nederlanders verwacht dat dit model bijdraagt aan een duurzamere wereld en een derde denkt hiervan in de toekomst gebruik te maken. 

Een kwart van de consumenten denkt dat producten goedkoper worden door een bruikleenmodel. Daarnaast zijn de meest genoemde voordelen dat zij niet voor de aanschaf hoeven te betalen en dat ze voortdurend worden onderhouden, gevolgd door de positieve effecten voor het milieu. Vooral auto’s en wasmachines zijn producten die consumenten binnen vijf jaar in bruikleen verwachten te hebben. Een derde denkt dan niet langer zelf een auto te bezitten en bijna een kwart zegt tegen die tijd een wasmachine in bruikleen te hebben. Het minst populair voor dit model zijn kleding, matrassen en laptops.

Overheid en bedrijfsleven spelen volgens de Nederlandse consument een cruciale rol. Volgens bijna driekwart moeten vooral zij samenwerken om de circulaire economie van de grond te krijgen. “Ondanks het feit dat de circulaire economie vanuit overheid en bedrijven steeds meer aandacht krijgt, zien we dat consumenten hier minder bewust mee bezig zijn”, zegt directeur research Sander van Wijk van ABN Amro. Een omslag naar een circulaire economie is volgens hem niet gemakkelijk, omdat het een denkomslag vergt om vaste patronen te doorbreken. “Consumentengedrag verandert alleen als mensen hiervan zelf een duidelijk voordeel ervaren.”