Consumptie blijft achter door sterkere prijsstijgingen

Consumptie blijft achter door sterkere prijsstijgingen

Hoewel Nederlandse consumenten de afgelopen tien jaar meer te besteden kregen, bleef de consumptie achter. De consumptie door huishoudens groeide tussen 2008 en 2018 met 4,1 procent, terwijl het bbp met 9,3 procent toenam, meldt het CBS. Het bureau wijt het achterblijven van de consumptie voor een derde aan sterkere prijsstijgingen.

Het CBS verklaart het verschil in groeitempo enerzijds door hogere aflossingen van consumenten op hun hypotheken en anderzijds door de verschillende prijsontwikkelingen van de consumptie en het bbp.

De gemiddelde consumptieprijzen stegen de afgelopen tien jaar met elf procent, terwijl de gemiddelde prijzen van het bbp met 9,4 procent toenamen. Dit verschil komt vooral doordat de uitvoerprijzen minder sterk toenamen dan de invoerprijzen en doordat de prijzen van investeringen veel minder hard stegen dan die van consumptiegoederen en -diensten.
 

Reacties

Laatste nieuws

RetailTrends