De textielsector heeft aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven het plan 'Op weg naar een circulaire keten' aangeboden. Daarin schetst de sector de stappen die worden genomen voor verduurzaming, met als doel om in 2050 een volledige circulaire textielsector te hebben.

Van Veldhoven had de sector om het plan gevraagd. De brancheorganisaties MODINT, INretail en VGT hebben er een halfjaar aan gewerkt.

Er wordt onder meer ingezet op innovatie, waardoor meer en beter gerecyclede materialen beschikbaar komen en die ook betaalbaarder worden. Het is de bedoeling dat er een fonds wordt opgericht, waaruit innovaties gefinancierd kunnen worden.