Ondernemers in de detailhandel zijn positief gestemd voor het nieuwe jaar. Ze verwachten een forse stijging van de omzet en de winst, blijkt uit onderzoek van accountantsorganisatie SRA.

Winkeliers rekenen op een omzetstijging van gemiddeld bijna twaalf procent. Dat is veel meer dan vorig jaar, toen de branche een groei van nog geen twee procent verwachtte. De winst zal met bijna acht procent stijgen, denken de winkeliers. Een jaar eerder rekenden ze op een groei van ruim twee procent. Specialisten stellen in het rapport dat een deel van de retailers worstelt met het onderscheidend vermogen en de digitalisering en platformisering van de branche. Ze verliezen door de opkomst van platformen mogelijk de aansluiting met een deel van hun potentiële klanten. Andere ondernemers maken juist gebruik van innovaties, breiden hun bereik uit en zijn klaar voor de toekomst.

Uit het onderzoek blijkt dat winkeliers verwachten dat de personeelskosten met 0,7 procent zullen stijgen. Bijna 41 procent noemt het tekort aan medewerkers een bedreiging. Een jaar geleden gold dat voor dertig procent van de detaillisten. Sommige bedrijven kunnen terugvallen op flexibele krachten, maar ervaren verkopers zijn moeilijk te vinden, net als technisch geschoolden. De financiële positie van de detailhandel is licht verbeterd, blijkt uit de analyse. Waar in 2017 75,1 procent van de retailers aan de financiële verplichtingen kon voldoen, was dat in 2018 gestegen naar 76 procent. De branche scoort daarmee wel lager dan het mkb-gemiddelde van 81,7 procent.

Specialisten stellen dat vernieuwing in de detailhandel hard nodig is, alleen al met het oog op de productiviteit en de stevige concurrentie. Omdat technologische innovaties vaak prijzig en ingrijpend zijn, zouden (kleinere) detaillisten hierin gezamenlijk kunnen optrekken. Maar dat gebeurt nog weinig en ondernemers zien in 'samenwerken en netwerken' ook voor de komende periode geen grote kans. Detaillisten zetten met efficiënter werken (genoemd door 49 procent) en door de financiële situatie van de onderneming (42 procent) meer in op de korte dan de langere termijn.