Winkels die getroffen zijn door de coronacrisis moeten voor een periode van drie maanden opschorting van de huur krijgen. Dat is de kern van het steunakkoord dat retailers, vastgoedeigenaren en de overheid hebben bereikt.

Partijen willen de financiële pijn van de coronacrisis samen verdelen, zo klinkt het. Afgesproken is een huuropschorting voor de maanden april, mei en juni. Retailers hoeven in die maanden minimaal vijftig en maximaal honderd procent van de huur niet te betalen. Hierbij wordt gekeken naar ‘proportionaliteit en draagkracht’, zowel voor de retailers als de verhuurder. Voorwaarde is een omzetverlies van minimaal 25 procent, aantoonbaar als gevolg van de coronacrisis.

Verder is afgesproken dat retailers afzien van eenzijdige betalingsregelingen en zich committeren aan hun huurbetalingen ‘voor zover binnen hun mogelijkheden’. Diverse retailers kozen de afgelopen periode juist wel voor eenzijdig opschorten van de huur. Onder meer HEMA, Specsavers, A.S. Watson en Hunkemöller troffen eigen betalingsregelingen.

In het akkoord zijn ook enkele afspraken gemaakt voor de wat langere termijn. Zo komen kwijtscheldingen van betalingsverplichtingen aan de orde als de daadwerkelijke impact na drie maanden duidelijk is. De precieze invulling daarvan wordt later besproken. 

Ondertekenaars van het akkoord zijn Detailhandel Nederland, INretail, vastgoedorganisaties IVBN, Vastgoed Belang en VGO en het ministerie van Economische Zaken. Ook de banken zijn van de partij, via de leden van de commissie zakelijk vastgoed van ABN AMRO, Deutsche Bank, ING en Rabobank.