Het consumentenvertrouwen is in de tweede helft van de maand verder gedaald naar -27. De meting in het begin van de maand liet nog een daling zien van -2 naar -22. Dat meldt het CBS.

De verklaring voor de verdere daling is het oordeel over het economisch klimaat dat verder verslechterd is. De deelindicator economisch klimaat daalt van -31 naar -44. 

De koopbereidheid laat een lichte stijging zien. Waar die begin april nog -17 was, is die nu gestegen naar -15. Dat houdt in dat consumenten over de financiële situatie van de afgelopen twaalf maanden positiever zijn. De tijd voor het doen van grote aankopen blijft even ongunstig als bij de eerdere meting in april.

RetailTrends schreef eerder over wat het lage consumentenvertrouwen met retail doet.