Het consumentenvertrouwen is in mei nog verder gedaald en komt nu uit op -31. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In april, toen de grootste daling ooit werd gemeten, stond het consumentenvertrouwen nog op -22.  

Met -31 ligt het vertrouwen van de consument ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-5). De laagste stand ooit werd gemeten in maart 2013 (-41). Het vertrouwen was het hoogst in januari 2000 (36).

Consumenten oordelen ook negatiever over de economie dan een maand geleden. De deelindicator economisch klimaat daalde van -31 naar -52. Het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden verandert vrijwel niet en is nog steeds historisch laag.

Ook de koopbereidheid is ongewijzigd en staat nog steeds op -17. Consumenten vinden de tijd voor het doen van grote aankopen vrijwel even ongunstig als in april.