Retailers, verhuurders en brancheverenigingen hebben het steunakkoord voor de Nederlandse retailsector afgerond. In de volledige versie van het akkoord liggen onder meer de afspraken rondom het kwijtschelden van betalingsverplichtingen vast.

In april kwam de retail- en vastgoedsector al met een akkoord betreffende de (ver)huur van winkelpanden tijdens de coronacrisis. Er werd overeenstemming bereikt over een pakket aan maatregelen, maar onlangs bleek dat de helft van de winkeliers nog geen afspraken heeft gemaakt over de huur. In de laatste versie van het steunakkoord roepen de partijen hen op om dit alsnog te doen en staan handvatten voor retailers om tot afspraken met verhuurders te komen.

De belangrijkste afspraak die in het akkoord vastgelegd is, houdt in dat verhuurders voor de maanden april en mei vijftig procent van de huur kwijt zouden schelden en voor de maand juni vijftig procent zouden doorschuiven naar volgend jaar. ‘Dit blijft echter maatwerk tussen verhuurder en huurder en kan daarom niet als algemene regel gelden voor alle partijen’, is te lezen in de laatste versie. ‘Vaak zijn er ook aanvullende/alternatieve (maatwerk)afspraken gemaakt tussen huurder en verhuurder.’

“We zijn bijzonder blij met deze uitkomst. Het geeft lucht en richting voor heel veel retailers", aldus Jan Meerman, die namens Detailhandel Nederland deelnam aan de onderhandelingen. "Het vormt een houvast om de gesprekken constructief te vervolgen over huurkwijtschelding en opschorting van de juni maand. Veel retailers zitten hier op te wachten."

Volgens de partijen kunnen de afspraken zoals ze nu zijn vastgelegd in het akkoord rekenen op genoeg draagvlak onder retailers en verhuurders, maar ook de overheid en de banken. Ook geven de partijen aan dat de gevolgen van het coronavirus langer duren dan aanvankelijk gedacht werd en dat zij de ontwikkelingen gezamenlijk op de voet blijven volgen.