Modegroep FNG heeft een crisismanager aangesteld. Yves Pollé van de Boston Consulting Group is bij het moederbedrijf van Miss Etam benoemd tot ceo ad interim.

FNG kampt met een forse schuldenlast en werkt aan een herstelplan. Aan Pollé de taak om dat herstelplan verder uit te werken. Hij was de afgelopen jaren als interim-manager in binnen- en buitenland betrokken bij diverse veranderingsprocessen. Dit wordt zijn eerste klus bij een retailbedrijf.

ABN Amro schat dat FNG een nettoschuld van 576 miljoen euro heeft. Een groot deel ervan is toe te schrijven aan de aankoop van het Zweedse e-commercebedrijf Ellos, waarvoor 229 miljoen euro is betaald. Bovendien kampt het bedrijf met forse omzetdalingen door de coronacrisis. Verder moet FNG de Belgische toezichthouder FSMA nog antwoord geven over onduidelijkheden in het jaarverslag over 2018 en is er vertraging ontstaan bij de audit van het jaarverslag over 2019.

Ceo Dieter Penninckx stapte begin vorige maand na zeventien jaar op om gezondheidsredenen. Mede-oprichter Manu Bracke, die toen het stokje overnam, gaat net als voorheen verder als coo.