Wibra vraagt bescherming tegen schuldeisers aan in België, om zo een oplossing te zoeken voor de verlieslatende winkels bij onze zuiderburen. De Nederlandse activiteiten van de discounter zijn structureel gezond en blijven ongewijzigd.

De 81 Wibra-winkels in België worden onder de loep genomen. Wibra wil kijken of het door deze zogeheten gerechtelijke reorganisatie een deel van de winkels kan verkopen en een deel in eigen beheer kan houden. Om welk percentage van het winkelbestand het gaat, is onduidelijk. Met deze procedure hoopt Wibra de continuïteit van een gedeelte van de activiteiten te waarborgen en de beste garanties te bieden voor de Belgische winkels en schuldeisers.

Het gaat al langer niet goed met de Belgische winkels van de retailer. Recente herstelmaatregelen zorgden voor verbetering, maar werden door de coronacrisis tenietgedaan. Het winkelbestand bij onze zuiderburen gaat naar eigen zeggen gebukt onder een moeilijk economisch klimaat, hoge arbeidskosten en toenemende concurrentie. De maatregelen die genomen werden om de slagkracht van de discounter te verbeteren, resulteerden in betere cijfers in het laatste halfjaar van 2019. 

Door de coronacrisis, waarbij de winkels op last van de overheid twee maanden werden gesloten - terwijl bijvoorbeeld de huurkosten doorbetaald moesten worden - verslechterde de situatie. De verliezen en de opgebouwde schuldenlast maken de Belgische situatie onhoudbaar, meldt Wibra. De verliezen werden deels gecompenseerd door andere activiteiten van de groep, maar dat is nu niet meer mogelijk.