De Autoriteit Consument en Markt (ACM) onderzoekt of er sprake is van kartelvorming in de woninginrichtingbranche. De waakhond heeft al bij diverse bedrijven invallen gedaan.

De ACM vermoedt dat een aantal leveranciers aan winkeliers oplegt welke prijs zij voor hun producten mogen vragen. Daarnaast verdenkt de waakhond de leveranciers van het maken van onderlinge afspraken over de verkoopprijzen die ze de winkeliers in rekening brengen. De consument is hierdoor mogelijk duurder uit. Om welke bedrijven of producten het gaat, wil de ACM niet kwijt.

Het is verboden voor concurrenten om onderling afspraken te maken over de prijs die ze vragen voor hun producten. Daardoor vermindert de concurrentie, met hogere consumentenprijzen tot gevolg. Daarnaast dienen winkeliers 'in volledige vrijheid en in onderlinge concurrentie' hun eigen verkoopprijzen te bepalen. De ACM onderzoekt de komende tijd of de regels zijn overtreden. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan kunnen de leveranciers een sanctie (bijvoorbeeld een boete) opgelegd krijgen.