Miss Etam en Steps zijn failliet verklaard. Daardoor staan bijna 300 medewerkers op straat. Vorige week werd al uitstel van betaling verleend aan de twee modeketens, nadat moederbedrijf NXT Fashion dat had aangevraagd.

Eigenaar Martijn Rozenboom zei toen dat de door de overheid ingestelde lockdown de directe aanleiding was. Bovendien wees het UWV de aanvraag voor de NOW-regeling voor substantiële omzetdalingen af. Rozenboom nam Miss Etam en Steps begin september over na het faillissement van FNG en het UWV zag de ketens na de doorstart als nieuwe ondernemingen. Door de afwijzing kon NXT Fashion naar eigen zeggen de salarissen van de medewerkers over januari niet meer betalen.

Curator Nils Reerink zegt dat tijdens de surseance nog is bekeken of het UWV alsnog met geld over de brug kon komen. "Maar de regeling is zeer rigide en ontbeert een hardheidsclausule. Alleen al om die reden kun je daar niet goed van afwijken." En toen was de conclusie al vrij snel: als er geen geld is en als dat er ook niet gaat komen, dan moet de surceance worden omgezet in een faillissement. "En die omzetting heeft gisteren plaatsgevonden."

De twee getroffen bv's zijn NB Team en ME Team. In de eerste vennootschap zitten volgens Reerink twaalf medewerkers van Steps en in de laatste 286 medewerkers van Miss Etam en een klein deel van Steps. "Die mensen hebben van mij bericht gekregen dat ik de arbeidsovereenkomst zal beëindigen." Het UWV neemt de loonbetalingen over.

Of de 39 winkels van Miss Etam en de vijf van Steps na de lockdown weer opengaan, is niet duidelijk. De bv's waarin de huurcontracten en de voorraden zitten, staan nog wel overeind.