Spar International wil binnen drie jaar 120 nieuwe winkels openen in drie Chinese provincies. In 2010 moeten er vervolgens in tien provincies Spar-winkels te vinden zijn. Gordon Campbell, de verantwoordelijke man voor Spars internationale activiteiten: “Spar heeft afgelopen jaar een solide basis gelegd in China. En met partners in drie provincies, kunnen we rekenen op een sterke groei in de komende twaalf maanden.”

Het uiteindelijke doel volgens Campbell: de grootste retailer van China worden. Volgens hem is de sterke groei in China mede te danken aan de welwillendheid van de overheid. Die ziet in Spar een goede partij om tegenstand te bieden aan internationale retailreuzen die China in het vizier hebben gekregen.