Een groeiende groep Europese consumenten zet zich af tegen verschillende vormen van pret en plezier. Van de Europeanen staat 39 procent negatief tegenover zaken als vliegreizen en grote auto’s, maar ook snoep op school en chocolade in ziekenhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van de Future Foundation, een denktank van Experian die consumentengedrag onderzoekt. Gisteren maakte Experian de resultaten van het onderzoek bekend op een bijeenkomst in Delft.

Volgens het onderzoek behoren steeds meer mensen tot deze groep, de ‘Nieuwe Puriteinen’. Zij komen ook steeds meer in verzet tegen ‘sociale zonden’. Verreweg de meeste Nieuwe Puriteinen wonen in Italië (52 procent van de bevolking). Op de gedeelde tweede plaats komen Nederland en Engeland, met 37 procent. In Finland en Noorwegen hebben mensen de minste moeite met ‘pretconsumptie’.

Een opvallend onderzoeksresultaat: in Nederland vindt 32 procent van de bevolking dat de overheid mensen ervan moet weerhouden in huis alleen te drinken. In heel Europa ligt dat percentage nog iets hoger: 36 procent.

"Het feit dat steeds meer consumenten bereid zijn publiekelijk een standpunt in te nemen over zaken die tot voor kort als kwesties van persoonlijke keuze werden beschouwd, heeft enorme implicaties voor de maatschappij in haar geheel en voor iedereen die betrokken is bij marketing en verkoop”, aldus Hans Gillis (adjunct directeur Business Strategies van Experian Nederland). “De Nieuwe Puriteinen maken van kwesties die tot op heden persoonlijke keuzes waren, nu openbare campagnes die actie van de maatschappij en de overheid eisen."

In het fotoarchief van RetailAgenda.nl treft u een uitgebreid beeldverslag van de ‘Experian Consumer Trends Briefing’ van gisteren, waar de onderzoeksresultaten werden bekendgemaakt.