De meerderheid van ons forum denkt dat Balkenende alleen met de verkiezingen bezig is. 66 procent vindt dat zijn uitspraken over de aanscherping van de controle op alcoholverkoop aan jongeren vooral in het licht van de verkiezingen zijn gedaan. Balkenende pleit voor hogere boetes voor winkeliers en kroegbazen, wanneer ze betrapt worden op de verkoop van alcohol aan minderjarigen.

19 procent is van mening dat strengere controle juist goed is voor het imago van de retailers. 16 procent vindt dat de retail zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid moet oppakken en moet instemmen met het voorstel.

Stem ook op de stelling van deze week: Moet de politiek zich bemoeien met het assortiment van retailers?