46 wegen naar een hogere conversie

46 wegen naar een hogere conversie

Van alle bezoekers van je webshop, verlaat maar een fractie van hen die weer met een bestelling op zak. Op tal van momenten in een websitebezoek kan de consument besluiten af te haken, van direct bij het openen tot één klik verwijderd van de transactie. Door op heel veel plaatsen kleine verbeteringen door te voeren, kun je je conversie volgens Websitebuilder aanzienlijk verhogen. De websiteontwikkelaar laat aan de hand van deze infographic 46 manieren zien om dat te doen.